Alla Unika.

Patrik hälsar på!

Jag har i dagarna haft den stora äran och möjligheten att träffa Patrik, en i mina ögon unik kille som har gjort ett starkt intryck på mig. Han har precis som jag ett funktionshinder, det var så våra vägar möttes, plus att Patrik hade spanat in mina bilder. En idé föddes och jag ville göra en bildserie med Patrik med hans egna ord och reflektion på helheten.

Patriks egna ord:
Sedan jag föddes för snart 43 år sedan har jag en kropp som avviker från normen. Att leva med att ens varje första intryck präglas av annorlundaskap gör självklart något med en människa. Så även för mig. Att träffa Jan och hans kamera är för mig därför en resa och utmaning i självbildens land.

Jag vill väcka frågor om vilka uttryck och anspråk som är acceptabla för olika kroppar. Vilken grad av exponering som anses passande för en kropp som min. Vilka könsstereotypa attribut som kan tolereras på en normavvikande kropp. Och vad som händer då anspråk på sexualitet reses av den vars avvikande är för stort i normens öga.
Kontakta Patrik

Tack Patrik Det har för mig varit en stor ära att få möjligheten att göra det här och med största ödmjukhet och glädje vill vi visa att alla inte är lika, även om vi är lika. 
/Jan Johansson

Patrik
Patrik
Patrik